§.1 Postanowienia Ogólne

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.dobreprojekty-sklep.com ma charakter informacyjny. Oznacza to że nie jest źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych jest DOBRE PROJEKTY - wnętrza i grafika, architekt Katarzyna Sobańska-Jóźwiak z siedzibą w Gdańsku. Adres: 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 343/13. Pozostałe dane: NIP 583 262 82 14, REGON 220269364. Adres poczty elektronicznej: listy@dobreprojekty-sklep.com. Działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, a co za tym idzie rejestracja (czyli podanie danych osobowych) i dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości realizacji zamówinia dokonanego w Sklepie Internetowym. 

Ochrona danych osobowych w Sklepie internetowym odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Podczas rejestracji, dane są zbierane tylko w celu realizacji umowy. Szanując prawo do prywatności i dbając o bezpieczeństwo danych używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji uniemożliwiającego pozyskanie i modyfikację przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesłanych drogą elektroniczną.

§.2 Cel i zakres zbierania danych 

Sklep Internetowy będzie zbierał następujące dane, podczas dokonywania rejestracji w celu realizacji zamówienia:

- Imię i nazwisko,

- Adres dostawy,

- Nr telefonu kontaktowego,

- Adres poczty elektronicznej.

A w przypadku realizacji zamówień dla firm dodatkowo:

- Nazwa firmy,

- Numer NIP,

- Adres (jeśli inny niż adres dostawy).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i poświadczone zgodą, ale konieczne żeby Sklep Internetowy mógł zrealizować Państwa zamówienie. Należy pamiętać, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo edycji danych, prawo uaktualnienia, prawo sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub ich usunięcia gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały podane. Aby zrealizować powyższe uprawnienia należy kontaktować się z Administratorem np. pisząc na adres listy@dobreprojekty-sklep.com. 

W celu realizacji zamówienia, czyli dostawy zamówionych produktów, Państwa dane (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) będą udostępnione firmie kurierskiej.

Po dokonaniu zakupu, w przypadku wystawienia faktury, Państwa dane będą przekazywane dostawcy usług księgowych współpracującemu z Administratorem w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu sprzedaży.

Ponadto podane podczas rejestracji dane mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej w przypadku gdy będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa.

§3. Dane eksploatacyjne i pliki cookies

Administrator korzysta z usługi Google Analytics dostarczanej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługa ta pomaga Administratorowi analizować ruch w witrynie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższej usługi w sposób zanonimizowany (dane które nie dają możliwości identyfikacji osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające witrynę. Administrator korzystając z powyższej usługi gromadzi takie dane jak źródło i medium pozyskania odwiedzjących witrynę oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę odsyłającą, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć).

Możliwe jest zablokowanie przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o własnej aktywności na stronie pracowni - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający witrynę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

W przypadku braku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w tym zakresie.