Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej ze Sklepem bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki z towarem.
Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy Klient zobowiązany jest odesłać do Sklepu towar, dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT) oraz dołączyć informację o sposobie zwrotu zapłaconej ceny: na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
Po otrzymaniu w/w oświadczenia wraz z towarem, Sklep zwróci równowartość zapłaconej za towar ceny w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym.
Koszt odesłania towaru oraz zwrotu zapłaconej ceny ponosi w całości Sklep.