Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest DOBRE PROJEKTY - wnętrza i grafika, architekt Katarzyna Sobańska-Jóźwiak z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 343/13.

Podanie następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty  elektronicznej, numeru NIP jest dobrowolne jednak, niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

Administrator przetwarza Dane Osobowe jedynie w celu realizacji umowy sprzedaży.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sklep do przetwarzania danych osobowych.

Sklep może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe Klienta osobom trzecim tylko i wyłącznie w przypadku, gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa.

Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich modyfikacji, aktualizacji i usuwania.